Helsinki

Helsinkifors instruktioner

Seppo är ett intuitivt verktyg som är lätt att använda. Du kan spelifiera din undervisning och flytta en del av den utanför klassrummet. Att lära sig använda seppo är enkelt, men ifall du behöver stöd finns det en del stödmaterial och färdiga spel till ditt förfogande.

Inloggning

Logga in på seppo som spelledare på följande sätt:

1) Via seppo-ikonen på O365, vilken du hittar i rutmenyn uppe till vänster under "Alla appar". Du kan lägga till ikonen i menyn genom att högerklicka på namnet och välja "Fäst på startikonen".


2) Med dina edu.hel.fi –användarkoder på adressen play.seppo.io - Klicka på Google-ikonen.


Ditt första spel

Du kan inleda din första spelomgång på tre olika sätt:

1) Sök och ladda ner ett färdigt spel från spelbiblioteket (Arkivet). Ett exempel på ett färdigt spel är ”Helsinkiläinen kouluruoka”. Det skapas kontinuerligt andra utmärkta färdiga spel, även på svenska. Du kan spela ett färdigt spel genast eller redigera spelet enligt dina behov.

2) Skapa ett nytt spel med hjälp av instruktionerna för hur man skapar ett nytt spel.

3) Pröva dig modigt fram och skapa ditt eget spel helt från början.

Tips: Det kan vara lite lättare att planera och skapa ditt första spel tillsammans med en kollega!


TIPS FÖR HUR DU SKAPAR ETT SPEL

1. Spelets namn
Hitta på ett namn som beskriver spelet på bästa möjliga sätt.

2. Bakgrundshistoria och regler
Vad handlar spelet om och vad är dess syfte? Hitta på en inspirerande bakgrundshistoria som motiverar spelarna att vilja delta i spelet och hjälper dem att leva sig in i olika roller inom spelet. Seppo har två färdiga exempel på berättelser som du kan använda och hjälper dig med att skapa din egen bakgrundshistoria. Spelarna ser dessa efter att de har loggat in.

I regelbeskrivningen kan du berätta om spelets målsättningar och reglerna för spelet. Kom ihåg att det som man inte förbjudit oftast tolkas som tillåtet. Spelarna kan ofta hitta brister i reglerna. Som ett exempel: ifall du inte vill att man använder någon viss typ av trafikmedel, skriv in det i reglerna.

Titta på videon om hur man bygger upp spelets bakgrundshistoria och regler.


3. Val av spelbräde
I seppo placerar man uppgifterna antingen på en Live-karta eller på en statisk bild. Live-kartan möjliggör GPS- positionering, dvs spelarna ser var de själva är och spelets ägare kan se var spelarna befinner sig. Statiska bilder kan vara till exempel en bottenplan, ett foto eller spelarnas egna teckningar.

Du kan även lägga till olika nivåer i spelet så att alla spelare kan ha olika statiska bilder. Spelet blir mer spännande och roligare ifall du bygger upp olika nivåer inom spelet.

Titta på en video om hur du installerar spelbrädet.


4. Uppgifter
Då du använder en Live- karta är det viktigt att uppgifterna kopplas ihop med någon viss plats. Uppgiften kan till exempel vara att känna igen trädet på någon viss plats eller att mäta arean på ett torg. Autentiska miljöer ger ett bra stöd till att tillämpa det man lärt sig samt möjliggör användningen av flera olika sinnen. Du kan lägga till bakgrundsmaterial med hjälp av länkar, bilder och filmer. Skapa uppgifterna så tydligt som möjligt så att spelarna förstår vad du förväntar dig av dem.

Det finns fem typer av uppgifter:

  • Öppna svar (multimediala svar är möjliga)
  • Flerval
  • Kryssrutor
  • Saknat-ord uppgift
  • Kombinationsuppgift

Du kan även använda en s k blixtuppgift för alla ovanstående uppgiftstyper. Det innebär en plötslig uppgift som avbryter all pågående aktivitet och tillför ett spänningsmoment till spelet. Du kan även lägga till andra tilläggsinställningar för varje uppgift, t ex sätta in en tidsgräns för utförandet av uppgiften.

Titta på en video om hur du skapar öppna uppgifter.

OCH SÅ ÄR DET BARA ATT BÖRJA SPELA!

Uppgifterna som krävs för att börja spela (pin-kod för deltagarna) finns till vänster under ikonen ”Lägg till deltagare till spelet”. Spelet är webbaserat och spelarna skriver in sig på adressen https://play.seppo.io/?l=sv och väljer Logga in som spelare. Därefter använder de sig av den pin-kod du gett dem. Du kan också på förhand skapa lag och namnge dem samt tilldela dem lagspecifika spelarkoder. Ett spel kan ha flera spelledare, vilket underlättar t ex utvärderingen av öppna uppgifter. (OBS! Spelledarna måste ha en giltig seppo-licens. Använd edu.hel.fi e-post.).

Börja spelet genom att trycka på "play"-ikonen uppe till höger.

Se på en video om att starta spelet och lägga till deltagare.


Att dela spelet till spelbiblioteket (Arkivet)

Då du delar ditt spel till arkivet (via spelets inställningar) kan andra använda sig av det och redigera det för eget bruk. Lägg in lämpliga nyckelord (t ex Helsingfors) och kategorier för spelet så hittar dina kolleger det enklare.

Utvärdering av uppgifter

Under spelets gång kan du poängsätta deltagarnas svar och ge dem direktrespons. Om du inte är nöjd med ett svar kan du be dem omforma det eller ge ett nytt svar. Du kan också öppna och gömma uppgifterna.

Se på en video om att utvärdera uppgifter.


Kommunikation under spelet

Spelledarna kan skicka meddelanden till enskilda deltagare eller till alla deltagare via Chatten.

Att avsluta spelet

Spelet kan avslutas på många olika sätt, beroende på spelets syfte. Spelet kan t ex avslutas med en specifik sista uppgift, genom att tilldela en blixtuppgift som uppmanar att återvända eller genom att spelledaren berättar detta via Chatten. Spelet kan avslutas via Play-ikonen (Starta / Avsluta)

INSTRUKTIONER OCH STÖD

Tutorlärarna har erbjudits seppo-utbildning och kan hjälpa dig att komma igång och med frågor kring spelpedagogik.
Instruktioner finns för tillfället främst på finska och engelska och hittas t ex via: Seppo Peliopas, Seppo Guide och på denna pdf om apparaturspecifikationer Laiteasetukset.

Om du vill förbättra ditt kunnande kring spelpedagogik i digitala miljöer kan du bekanta dig med denna instruktionsbok - Seppo-pelien mestariksi (pdf).

Vid problemsituationer kan du först söka efter svar på seppos Usein kysyttyä-sektion.

Om du inte hittar svar på dina frågor kan du vara i kontakt med seppos Support Chat som finns i den övre balken.

MER INFORMATION OCH UTVECKLINGSIDEER

Svenskpråkig information: pedagogiskt sakkunnig Kristian Roos, kristian.roos /a hel.fi , 050 5747887
Produktägare: Juha Ollila, juha.ollila /a hel.fi, 040 6628 430
Projektchef: Karri Mehtälä, karri.mehtala /a hel.fi, 040 1841 515